Skip to main content

Rakennuksen voi perustaa monella tapaa

Rakentamisessa on monta vaihetta ja ensimmäisten joukossa ovat perustustyöt. Perustukset tehdään maahan ennen kuin esimerkiksi talon puuelementtejä voidaan ryhtyä latomaan pystyyn perustuksien päälle. Mihin tahansa talopakettiansa ei voi siis ruveta kasaamaan.

Aina heti ensi näkemältä ei voi sanoa, mikä on paras mahdollinen perustusratkaisu kulloisellekin rakennukselle ja tontille. Perustustavan valintaan vaikuttavat muun muassa kulloiseltakin tontilta löytyvä maaperä ja rakennussuunnitelmissa asetetut tavoitteet, eli millainen rakennus lopulta halutaan.

Maaperä onkin ensimmäinen asia, joka pitää tutkia, ja tutkiminen kannattaa ulkoistaa sen osaaville tahoille. Vasta tämän jälkeen on aika siirtyä perustustavan miettimiseen ja perustusten teko voidaan aloittaa.

Perustustavat

Pienemissä taloissa oiva ratkaisu ovat Stopdigginin maaruuvit, mutta mikäli olet rakentamassa omakotitaloa tai suurempaa lomamökkiä, tulisi väistämättä hakea hieman järeämpiä ratkaisuja perustukseksi.

Perustapoja on erilaisia ja oikea tapa valikoituu sen mukaan, mikä kulloisellekin paikalle parhaiten sopii. Seuraavaksi esittelemme lyhyesti erilaisia perustamistapoja, joskin tämä ei ole kattava ja syvällinen opas perustamistapoihin, vaan pintaraapaisu. Näiden avulla voit kuitenkin vertailla, millaisia erilaisia toteutustapoja on ja missä ne kenties voisivat parhaiten toimia.

Termejä

Perustuksista puhuttaessa on tärkeä tuntea muutama termi. Tästä löydät niistä keskeisimmät:

Antura

Antura on perustuksen peruspohja, jonka päälle valetaan tai muurataan sokkeli (toiselta nimeltään perusmuuri). Se ei ole välttämättä pakollinen, mutta sitä käytetään erityisesti haastavammilla maaperillä. Anturan tarkoitus on jakaa rakennuksesta syntyvä paino maapohjalle tasaisesti. Se on aina hieman leveämpi kuin sokkeli.

Sokkeli (perusmuuri)

Sokkeli tehdään anturan päälle ja se siirtää rakennuksen painoa anturalle. Se tehdään yleensä teräsbetonista tai muurataan betoni- tai kevytharkoista.

Alapohja

Alapohja on perustuksien ensimmäinen kerros, jonka tarkoituksena on eristää huonetila maasta tai ryömintätilasta tulevalta kylmyydeltä. Sillä on myös funktionsa esimerkiksi kosteudeneristäjänä.

Antura ei esimerkiksi aina ole pakollinen, mikäli maaperä on otollinen pelkälle sokkelille. Joissain tilanteissa siis pelkkä sokkeliperustus riittää. Jos kyseessä on harkkoperustus, antura täytyy valaa aina, ja sen päälle harkot kootaan ja muotoillaan.

Maanvarainen perustus

Maanvaraisessa perustuksessa alapohjassa lattian alla ei ole käytännössä lainkaan tilaa, vaan varsinaisen maaperän ja lattian välissä on soraa, muita maa-aineita ja eristeitä sen mukaan, mitä tilanne vaatii. Maanvaraisessa perustuksessa on melko usein antura, jonka päälle tehdään sokkeli.

Laattaperustus

Laattaperustusta käytetään yleensä heikommilla maaperillä, jotta rakennuksen uppoaminen voidaan estää. Antura ei tässä tilanteessa ole pakollinen, vaan pelkkä sokkeli riittää.

Kellarillinen perustus

Harkoista tehtävä kellarillinen perustus vaatii anturan, jonka päälle voi koota harkoista sokkelin. Tätä mallia käytetään erityisesti rinnetaloissa, jotka ovat olleet suosittuja viimeisten vuosien aikana. Kellarillinen perustus on käytännössä aina maanvarainen. Kellari alkaa yleensä läheltä anturaa ja sokkeli kulkee jonkin verran maanpinnan yläpuolelle riippuen siitä, millainen kellari on suunnitteilla.

Rossipohja (ryömintätilallinen pohja)

Rossipohjassa alapohjasta tehdään (esimerkiksi puurakenteinen) kantava rakenne. Alapohja tulee anturan ja sokkelin päälle ja alapohjan ja maan väliin jää tilaa, eli niin sanottu ryömintätila. Ennen varsin kosteusvaurioille alttiille rossipohjille on nykyisillä teknisillä ratkaisuilla saatu lisää käyttöikää, kun kuivatus ja lämpötila on saatu tekniikalla pysymään hyvänä.

Pilariperustus

Pilariperustus on käytännössä eniten rossipohjaa hyödyntävä menetelmä. Pilareita ei tyypillisesti käytetä kuin mökeissä tai pienemmissä rakennusratkaisuissa. Käytännössä pilariperustuksessa voidaan tarvittaessa valaa antura ja laittaa esimerkiksi harkkoja sen päälle. Harkkojen päälle tulee itse rakennelma.

Paalutettu perustus

Antura voi olla rakennuksissa myös teräsbetonipalkki, joka on paalutettu. Paalutetun palkin päälle tehdään sokkeli, jonka päälle tulee itse rakennus. Yleensä paalutetuissa pohjissa alapohja on kantava rakenne ja se voidaan tehdä teräsbetonista tai puusta riippuen siitä, millainen projekti on kyseessä. Yleisimpiä nykyään ovat ontelolaatat.

Yhdistelmät

Edellä mainitut ratkaisut ovat tyypillisimpiä perustuksista löytyviä toteutustapoja. Kannattaa kuitenkin muistaa, että asia ei ole näin yksinkertainen. Joskus perustuksien tekeminen vaatii esimerkiksi edellä kuvailtujen esimerkkien yhdistämistä, jotta optimaalinen ratkaisu saadaan aikaiseksi.

Perustussuunnittelu

Perustustyypit vaihtelevat eniten sen mukaan, millaiselle paikalle suunniteltu rakennus aiotaan laittaa pystyyn. Erilaisia maatyyppejä on paljon: kosteita maita, routaherkkiä maita, kalliota, hiekkapohjaisia maita ja monenlaisia muita. Jokainen rakennusprojekti tulee optimoida vastaamaan tontin maaperän tarpeita niin, että rakennuksesta saadaan turvallinen ja samalla kestävä. Suunnittelu kannattaa siis aloittaa maaperätutkimuksella.

Kun maaperä on tutkittu, voidaan sen päälle ryhtyä laatimaan perustussuunnitelmaa. Yleensä perustussuunnitelman teko kannattaa ulkoistaa, jos ei ole tietämystä perustuksista. Itse perustuksen rakenteiden lisäksi tulee ottaa huomioon esimerkiksi mahdolliset radonintorjuntaa varten tehtävät toimenpiteet, routaeritykseen liittyvät toimenpiteet ja salaojasuunnitelmat.

Perustus savimaalle

Savimaalle joudutaan tekemään melko usein paalutettu perustus, sillä savimaa on herkkä elämään. Aina paalutusta ei kuitenkaan tarvitse, mutta melko usein tämä operaatio on edessä. Maaperän mukaan tiedetään, millaisella ratkaisulla savimaalla kannattaa edetä. Savisella maalla kannattaa käyttää myös betonilaattoja, jotka ovat tehokkaasti tukeva rakenne.

Perustus kalliolle

Kalliolle tehtäessä joutuu lähes aina tekemään vähintään hieman louhintatöitä perustuksia varten. On kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi pienimmillä mökeillä ja muissa vastaavissa tilanteissa tältä voidaan välttyä, jos käyttää esimerkiksi maaruuveja.

Kalliolle rakentamisessa on kuitenkin etuutensa, ja esimerkiksi salaojien teolta voi välttyä kokonaan, jos kallion kaato on oikea. Myös anturan rakentamisen voi unohtaa. Kalliolle pystyy rakentamaan maanvaraisesti tai muuten sen mukana, mikä on suunnitelmien mukaan parasta.

Pienemmän rakennuksen perustaminen maaruuveilla

Kaikki rakennusprojekti eivät vaadi isoa perustusten suunnittelua ja kalliita rakennelmia, vaan maaruuvit voivat olla loistava ratkaisu siinä vaiheessa, jos suunnittelemasi rakennus ei ole äärimmäisen isokokoinen. Esimerkiksi pienempi mökki tai pienempi ulkovarasto voidaan hyvin perustaa maaruuvien päälle.

Paras vaihtoehto siihen ovat Stopdigginin maaruuvit, joiden avulla rakennus saadaan ankkuroitua maahan helposti. Myös haastavammille pohjille, kuten savimaahan tai kalliolle pystyy rakentamaan maaruuvien avulla. Jos haluat rakentaa mökkiisi esimerkiksi terassin, onnistuu maaruuvin asentaminen kallioonkin. Myöskään roudasta ei tarvitse välittää, vaan maaruuvit voi asentaa mihin vuodenaikaan tahansa. Ne on tehty myös kestämään pohjoisia haastavia olosuhteita.

Jos siis suunnitteilla on pienempi rakennelma, kannattaa ehdottomasti ottaa paikalliseen Stopdigging-ammattilaiseen yhteyttä ja kysyä, voisiko rakennusongelmasi ratkaisu löytyä maaruuveista.

Perustukset hinta

Pelkästään tonttia katsomalla et voi heti tietää kaikkea, mitä vastassasi on, mutta tulet siitä huolimatta leimanneeksi tontin valinnalla talosi perustuksen hinnan. Perustusten hinta-arvio muodostuu siitä, miten paljon erilaisia maa-aineita tontille pitää tuoda, kauanko työssä menee ja mitä muita haasteita matkan varrelle osuu.

Jos kohdallesi sattuukin osumaan esimerkiksi erityisen kivikkoinen maa, voit hyödyntää maasta löytyviä kiviä vaikkapa puutarhakoristeina, jolloin säästät rahaa niiden kuljettamisessa. Perustuksien teko kuitenkin liikkuu joissain kymmenissä tuhansissa euroissa, mutta kannattaa muistaa, että hintalappu muodostuu kokonaisuudessaan vasta, kun viimeinenkin poistomaakuorma on kadonnut pihasta.

Pienemmissä rakennuksissa kannattaa harkita maaruuvien käyttöä, joka on helppo ja kustannustehokas ratkaisu. Voit säästää parhaimmillaan pitkän pennin pienemmissä projekteissa, jos ostat hyvin kestävät maaruuvit. Parasta on, että voit vain katsoa, kun ammattilaisemme asentavat maaruuvit paikalleen sinun puolestasi.

Kannattaa muistaa, että laadukkaita Stopdigging-maaruuveja ei saa kuin meiltä. Meiltä saa erikokoisia ja eripituisia maaruuveja monenlaisille tonteille. Se on luultavasti paras vaihtoehto myös sinun pienempiin projekteihin!