Skip to main content

Montering

Om du har byggt något innan så har du troligtvis använt betongfundament eller betongplintar. Du spenderade nog många timmar på att gräva, gjuta och försöka få plintarna i nivå eller ditt betongfundament jämnt och slätt. Gräsmattan såg nog ut som ett mindre slagfält med djupa hål, jordhögar från hålen du grävde upp och stenbumlingar som var i vägen för plintarna.
Allt det här kan du slippa om du väljer markskruv från Sluta Gräv. Du får helt enkelt ett smidigt och snabbt monterat fundament för ditt byggprojekt, oavsett om det är en altan, ett förråd eller gäststugan du planerat för under en längre tid.

Markskruv och montering

En markskruv eller även kallat jordankare, skruvas ner i marken utan att du behöver gräva innan. Om du är något bevandrad inom byggnation och vad bygghandeln erbjuder har du säkert sett jordankare och markskruvar i hyllorna. Du skruvar ner dem i backen för att förankra mindre saker. Det är markskruv för gör det själv-projekt som inte behöver tåla någon större belastning eller tryck. Givetvis förankrar även vi våra markskruvar i backen, men skillnaden är att de kan ersätta en betongplint, det kan inte produkter du hittar i byggvaruhandeln.
Du kan inte sätta markskruv själv när det kommer till våra jordankare. Det krävs en montör som sköter jobbet. Vi har erfarna och kunniga montörer utspridda över hela landet för att du ska ha nära tillgång till markskruv och montering när du väl vill komma igång med ditt bygge.

Hur går det till?

Själva processen är enkel, du måste bara planera ditt bygge. Om det du ska bygga kräver bygglov så kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Där får du hjälp med att ansöka om tillståndet. Det är inte alla byggnader som kräver bygglov, det beror på storlek och höjd. Men däremot måste du följa de riktlinjer som finns som hur nära tomtgränsen du får placera en byggnation.
Så snart du har din ritning klar för dig, beräknat antal skruv, och har bygglov om det behövs, så kontaktar du oss. Du får då en prisuppgift för vad ditt fundament kommer att kosta och godkänner du den bokar vi in dig för montering. Du beräknar antal markskruv som du gör för betongplintar, men du behöver inte välja markskruv. Det gör montören utifrån ditt projekt och de markförhållanden som råder.
Innan vi kan montera en markskruv så förborrar vi alltid för att se vilka markförhållanden vi har att arbeta med. Det krävs för att vi ska kunna välja rätt längd på jordankaret så att förankringen blir stabil och säker. Därefter monterar vi markskruvarna.

Olika markskruv för olika byggen

Det är inte en och samma jordankare som vi monterar för alla projekt. Det beror helt och hållet på vad du ska bygga. För en altan väljer vi balkskruv där du sedan monterar bärlinan och för stolpar har vi vår smidiga stolpskruv. Oavsett vilken du behöver tar det inte lång tid att skruva ner markskruv. Därför är den här metoden både mer kostnadseffektiv och mindre resurskrävande.
Vi kan montera markskruv för byggbodar, staket, Attefallshus, altaner och mycket mer. Det innebär att markskruv passar lika bra som fundament för privatpersoner som för företag. Vi kan dessutom montera dem i all slags mark – sandjord, matjord, lera och sten – utan att behöva gräva undan stenar. Markskruven skjuter dem åt sidan när den förankras.
Om du ska bygga något som kräver specialmontage har vi en rad olika tillbehör för att kunna montera det åt dig, bland annat L-stöd, barackfäste, fäste för byggstängsel och flaggstångsfäste.

Montering i berg

I vissa områden, som exempelvis kustområden, kan det variera med jord och berg där du vill bygga. Då monterar vi jordankaret där det går att förankra och där det är berg borrar montören först ett hål i berget för att sedan förankra.

Montering oavsett årstid

Vi är inte beroende av att det ska vara frostfritt och att marken ska vara mjuk. Du kan med vår hjälp även bygga vintertid eftersom våra markskruvar kan monteras i tjäle. Det innebär för dig som företagare att du kan få ditt byggfundament förankrat och klart även vintertid, vilket kan utöka din verksamhet. Använder du betongplintar kan du inte gräva ner dem om det är tjäle i marken och byggprojektet blir därmed fördröjt. Låter du istället oss montera våra jordskruvar kan du komma igång med ditt bygge så snart bygglovet är klart.
Det är lika smidigt för privatpersoner som kanske vill utnyttja vinterhalvåret för att bygga ett uterum eller ett förråd. Med våra markskruvar är det möjligt.

Planering och förarbete

Om du vill att vi monterar markskruv för ett större projekt vill vi gärna göra ett dragtest först för att se till att vi använder ett jordankare med rätt bärighet. När det gäller nyschaktade områden kan marksättningen påverka vår montering där vi kanske behöver en längre skruv för att kunna garantera ett säkert montage. Vi har allt från 580 mm långa skruv till 2 500 mm för att ha en skruv till varje tänkbart projekt.