Skip to main content

Alla byggprojekt har mer eller mindre miljöpåverkan och det är alltid bra att välja material och arbetssätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Med lite miljöpåverkan vid byggnation kan du bygga ett förråd, fritidshus eller en carport med gott samvete. Miljöpåverkan med markskruv är mycket mindre än om du till exempel använder dig av betongplintar. Det beror på att mycket koldioxid släpps ut vid tillverkning av cement.

Ha alltid miljön i åtanke vid byggnation

Miljövänlighet står i centrum idag och det finns flera sätt du kan bygga miljövänligt på. Genom att använda material som kan återanvändas och som håller länge gör du också gott för miljön. Vi är stolta över våra markskruvar som har liten miljöpåverkan vid byggprojekt jämfört med många andra förankringsmetoder. Koldioxidutsläppen vid tillverkning är små i jämförelse med vid tillverkning av betongplintar.
Dessutom är markskruvarna mycket hållbara och genom att bygga sådant som håller länge sparar du också på miljön. Vi lämnar minst 25 års garanti på alla våra markskruvar. Du har dessutom möjlighet att både återanvända och återvinna dem när du inte längre har behov av någonting du byggt tidigare.
Betongindustrin står för en stor del av koldioxidutsläppen i världen. Betong är nödvändigt vid byggnation av exempelvis flerplanshus och industrier på grund av deras storlek. Dock använder många betong i onödan när det gäller förankring av mindre projekt såsom fritidshus, attefallshus, altaner och staket. Betong är varken det miljövänligaste eller kostnadseffektivaste alternativet för sådana projekt.

Välj markskruv för mindre miljöpåverkan vid bygg

Attefallshus är en mycket populär komplementbyggnad i dagsläget och ett sådant kan antingen ligga på en gjuten betongplatta eller på förankringspunkter likt markskruv eller betongplintar. Du bör dock veta att en gjuten betongplatta bidrar till 1 000 % mer koldioxidutsläpp än vad våra markskruvar gör. Det råder ingen tvekan om att det är en mycket hög siffra.
När det kommer till betongplinten, en välanvänd produkt inom byggprojekt, släpper den ut runt 50 % mer koldioxid vid tillverkning än markskruven. Dessutom kräver såväl betongplintar som betongplattor mycket mer arbete än markskruvar. Markskruvarna skruvas bara ner direkt i marken utan att du behöver gräva eller frakta stora mängder betong. Dessutom påverkar installationen av markskruv från Sluta Gräv din trädgård minimalt.
Vi människor är idag vana vid att det som är bra för miljön oftast kostar lite mer, alternativt tar längre tid. Dock är det inte så när du väljer markskruv från Sluta Gräv. Det är ett alternativ som är snabbare och miljövänligare än betongalternativen.

Miljövänlighet är mer än bara sopsortering och återvinning

Svenskar bygger mycket i sina trädgårdar överlag, det kan handla om mindre altaner och förråd men även större attefallshus och carportar. Även om en individ inte gör så stor skillnad för miljön är det ändå alltid bäst att välja de miljövänligaste alternativen. Med markskruv från oss på Sluta Gräv kan du ta dig an dina byggprojekt utan att kompromissa med miljön. Dessutom sköter vi monteringen åt dig och du börjar sedan bygga direkt efteråt.
Markskruvarna lämnar inte massa jord och annat efter sig, vilket innebär att det krävs färre transporter. Även transporter påverkar miljön avsevärt, men du slipper åka fram och tillbaka när du väljer markskruv från oss. Vi har dem med oss när vi kommer och eftersom ingen grävning krävs behöver vi inte frakta med oss någon jord tillbaka.

Markskruvar är återvinningsbara

Våra markskruvar tillverkas av varmgalvat stål som kan återvinnas. På så sätt går inte materialet till spillo när du inte längre är i behov av skruvarna. Dessutom lämnar de ytterst lite åverkan på din trädgård, vilket också är positivt för växtligheten och insekterna. Om du planerar att flytta längre fram och vill kunna ta med ditt förråd eller ditt uterum är det fullt möjligt med våra markskruvar. De går nämligen att återanvända, tack vare deras höga kvalitet.
Hållbarhet är en del i miljöarbetet och genom att erbjuda dig högkvalitativa markskruvar bidrar vi till en mer hållbar framtid. Det är klokt att välja så mycket återvinningsbart material som möjligt till alla dina byggprojekt för att vara så miljövänlig som möjligt.

Lägst miljöpåverkan med markskruv

Av de bra alternativ som finns för förankring har markskruv lägst miljöpåverkan, vilket gör dem till det bästa alternativet. Det finns även många andra fördelar med att bygga med markskruv, såsom att de kan monteras året runt, tål tuffa klimat och även kan monteras genom asfalt, sten och andra markförhållanden där grävning kan vara svårt. Sluta Grävs markskruvar är CE-märkta och ISO-certifierade så att du kan känna dig trygg vid användning.
Tack vare de många fördelarna med markskruvar finns det inte någon anledning att belasta miljön med betongplintar i onödan. Nedgrävning och gjutning av plintar tar dessutom lång tid samtidigt som det är påfrestande för kroppen. Spara pengar och tid samtidigt som du gör gott för miljön genom att välja markskruv från Sluta Gräv.