Skip to main content

Byggen står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Det beror på de material och den mängd energi som används. Det har lett till att byggbranschen tagit fram en gemensam plan inom projektet “Fossilfritt Sverige”, där målet är nollutsläpp av växthusgaser år 2045. Inom byggsektorn blir det här ett tillfälle att få fram en mer klimatsmart produktion av material. Men det skapar också möjligheter att byta ut icke-hållbara alternativ mot mer hållbara byggmaterial. Ökad materialåtervinning kommer också bli viktigt och något som måste tas med i beräkningen redan i planeringen av byggprojektet.

Markskruven som hållbart byggmaterial

Idag är det betong tillverkningen som står för en stor del av byggindustrins påverkan på miljön. Det är viktigt att ha en stabil grund till ett byggprojekt, men att gjuta eller gräva ner betongplintar i marken är både tidskrävande och slitsamt. Dessutom påverkar du miljön i högre grad.
En markskruv fungerar bättre än en betongplint och tål tung belastning, och släpper ut 60 % mindre koldioxid. Det finns flera orsaker till det. Själva skruven är klimatsmart, men det är också monteringen av markskruven som är skonsam mot miljön, vilket gör återställningen av själva bygget skonsam mot marken. Skruven lämnar minimala spår när det är dags att ta bort den. Det gör att markskruven dessutom är lämpad för tillfälliga byggnader och projekt som annars skulle lämna stora avtryck.

Kvalitet är hållbart

Sluta Gräv har skapat markskruven med miljön i åtanke. Vi har satsat på att utveckla en kvalitetsprodukt där vårt företag och installationsprocessen är ISO – certifierade. Dessutom är våra markskruvar anpassade till vårt nordiska klimat gällande ytbeläggning och godstjocklek. Skruvarna är gjorda av stål och täckt av ett tunnare lager zink, men är också varmgalvaniserade och noggrant testade. Vi har tagit fram specifikationer gällande tryck, drag och horisontell belastning och vi kan lämna en garanti på minst 25 år, vilket gör markskruven till ett hållbart byggmaterial och en långsiktig investering.

Återanvändning av markskruven

Miljö och markskruv går ihop då den går att återvinna och återanvända. Istället för att åka till bygghandeln och beställa betongplintar eller cementbruk, så kan du med fördel kontakta oss på Sluta Gräv. Vi tar fram en optimal lösning för en grund och kommer ut och monterar markskruvarna med specialmaskiner. Det innebär att du direkt kan börja bygga på en stabil grund med fokus på miljö i byggmaterial. Markskruven är också enkel att återanvända till andra projekt. Själva borttagningen är en okomplicerad process som framförallt inte ger några märkbara spår i marken. Skruven förstör alltså inte naturen runtomkring på ett sätt som grävning skulle göra.

Använd markskruven i ditt företag

Den professionella byggarbetsplatsen blir mer effektiv med markskruven i och med att du som företag sparar både tid och pengar. Markskruvarna är enkla att både montera och demontera samt återanvända utan att skada marken. De passar därför utmärkt till tillfälliga projekt som festivaler, sportevenemang och stängsel som är nödvändigt när en byggarbetsplats etableras. Markskruven är alltså ett hållbart byggmaterial vid olika byggprojekt som gör minimal skada på miljön.

Som privatperson

Att använda markskruven till privata projekt som att bygga ett trädäck, ett staket eller större byggen som förråd, uterum eller Attefallshus är också en hållbar lösning med miljö och byggmaterial i fokus. Du får en stadig grund med markskruven som du sedan kan bygga vidare på med hjälp av bärlinor eller rör i skruvens fästen. Attefallshuset kan du börja montera samma dag som vi har monterat skruvarna i marken.
Markskruvarna är effektiva på så sätt att de finns i olika modeller beroende på vad du ska bygga, tanken är att de ska passa alla slags underlag och projekt. För dig som privatperson är det en utmärkt lösning då markskruven är kostnadseffektiv och ett hållbart byggmaterial. Den har även en lång garanti, då markskruven tål att vistas i marken i flera decennier. Din utomhusmiljö fortsätter att vara intakt och du behöver inte gräva upp trädgården vilket påverkar miljön på ett negativt sätt.

Miljövänligt alternativ till betongplinten

Markskruven har alltså kommit att bli ett nytänkande och miljövänligt alternativ till betongplintar när du ska bygga en grund till lite enklare projekt. Det faktum att det inte krävs någon tidskrävande grävning eller gjutning av betongplint och att arbetet därmed går fortare är uppenbara fördelar. Oftast tar montering av skruv inte mer än fem minuter. Skruven blir också minst lika stabil som betongplinten. Då markskruven är anpassad till vårt nordiska klimat är den också tjälsäker, och du kan skruva ner den i marken även när det är kyligt ute.

Återvinning

Att kunna återvinna byggnadsmaterial blir allt viktigare, och är som sagt ett av målen med ett fossilfritt Sverige. Markskruven är enkel att återvinna som metall, vilket du kan göra på återvinningsstationer. Metall går att återvinna i all evighet och Sverige är ett föredöme på det området då du kan sälja skräp till återvinningscentraler. Genom att återvinna metall sparar du energi. Jämför det med traditionella betongplintar som är svårare att återvinna och släpper ut cirka 60 % mer koldioxid.