Skip to main content
Slutresultatet då man byggt en altan eller uteplats med markskruvar skiljer sig inte nämnvärt från då man lagt grunden med betongplintar. Den enda skillnaden är egentligen att regelverket vilar på ett antal stålstolpar som skruvats ned i backen. Stabiliteten är förstås den samma.

Vår metod är numera väl etablerad i byggbranschen och används allt oftare av de stora byggbolagen. Du kan med andra ord vara helt säker på att strukturerna håller. Enledningen till varför vår metod och våra produkter blivit så konkurrenskraftiga är för att det i dagsläget helt enkelt inte finns några snabbare eller enklare sätt att installera markförankringar på. Efter att markskruvarna väl monterats kan byggarbetet nämligen påbörjas direkt!

Markskruvens fördelar

Några av svårigheterna med att bygga en altan eller uteplats är att det behövs beredas plats för markarbetet. Såvida du inte gräver för hand, måste grävmaskiner och annan apparatur fraktas till och från platsen. Är det trångt på tomten skapar detta förstås ytterligare problem med markarbetet. Dessutom kan årstiden spela en avgörande roll för hur smidigt arbetet fortlöper. På vintern kan exempelvis tjälen försvåra grävandet. Bestämmer man sig för att själv gjuta plintarna kan perioder med mycket nederbörd i sin tur även försvåra gjutningsarbetet. Med markskruv slipper du emellertid allt detta!

Slipp gräva upp tomten

Det kanske bästa med markskruv är förstås att du slipper grävarbetet. Du behöver alltså inte vända upp och ner på hela trädgården eller förstöra gräsmattan med tunga maskiner. Inte minst slipper du spadar, grävmaskiner och alla de kringliggande moment som detta medför. En stor del av jobbet med altanbyggen brukar dessutom vara att frakta stenarna och jordmassorna från platsen. Detta slipper du förstås också!

Klart på några timmar

Att installera markskruv går fort. Oftast kan byggprojektet påbörjas redan samma dag! Och om det skulle visa sig att det uppstått nivåskillnader, kan skruvarna enkelt korrigeras, tas bort eller bytas ut.Till följd av detta sparar förstås även du värdefull tid. Att gjuta i betong kan å andra sidan ta upp emot en vecka, och att transportera färdiga plintar, ja det är både mödosamt och tidsödande. Med markskruv kommer du däremot ha ett byggfärdigt fundament inom loppet av några timmar!

Funkar på alla underlag

Oavsett om ditt hus vilar på mark av sand, lera, jord eller småsten, så installerar vi markskruvarna obehindrat. Inte ens tjäle påverkar installationen av våra skruvar något nämnvärt. Du kan med andra ord påbörja ditt byggprojekt även under vintern!

Stolpskruv och balkskruv är de vanligaste typerna av markskruvar för byggnation av altaner och trädäck. Båda skruvarna finns i olika längder, men den vanligaste längden som används är 1200 mm, vilket ger mer än väl stabilitet åt konstruktioner som ska hålla för tung belastning. Fästena på skruvarna är i sin tur föranpassade för att balkar och stolpar ska kunna fästas direkt på skruven.