Använd markskruv –
spara tid och arbete

Vi monterar snabbt din grund
Kontakta oss
Markskruvar för alla byggprojekt

Några exempel på byggprojekt du kan grunda med markskruv

Bygga altan

Bygglov för altan behövs generellt inte om den byggs i marknivå, men om den byggs lite högre eller ändrar husets yttre utseende kan bygglov krävas, kontrollera med byggkontoret i din kommun. Bor du i en bostadsrättsförening, fråga styrelsen vilka regler som gäller.

Mät ut och markera platsen för din altan så du får en känsla för storleken, tänk efter hur du vill placera möbler, utekök, spabad och andra inslag så du inte gör altanen för liten eller med fel form. Finns det gräsmatta där altanen ska byggas, täck den gärna med markduk och exempelvis singel så att gräs och ogräs inte växer upp mellan trallen.
Altaner behöver i normala fall förankras i mark med 1,5 meters mellanrum i alla riktningar – och här är markskruven ditt självklara val. Stop Digging monterar balkskruvar eller adapterskruvar med rätt avstånd och höjd, sedan är det dags att börja bygga!

När grunden är klar fästs bärlinor av tryckimpregnerat trä i balkskruvarna, gärna med genomgående bult. Virkesdimensionen bör vara minst 45×170 mm för att få tillräcklig bärighet. Bärlinorna bildar nu ett grovt ramverk som sedan bjälklagsreglarna fästs i med skråskruvning eller balkskor och ett centrumavstånd på 600 mm. När bjälklaget är på plats återstår bara det roligaste: att skruva trallen. Färdigt!

Bygga uterum

När du ska bygga skärmtak, ett tak till din uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov, fråga bygglovshandläggaren i din kommun.

Du kan bygga ett uterum av lösvirke och glaspartier men många väljer färdiga byggsatser och det finns en mängd modeller och leverantörer att välja på. Vanligtvis brukar stommen bestå av stolpar och balkar av limträ – och den måste naturligtvis vila på en stabil grund. Markskruv från Stop Digging är en perfekt lösning för uterumsbygget. Beroende på uterummets konstruktion kan såväl vår stolpskruv som balkskruv och adapterskruv passa, i vissa fall kan en kombination av skruvtyper utgöra den optimala grunden. Kontakta Stop Digging för en konsultation. Vi har genom åren monterat fundament till mängder av uterum och vinterträdgårdar av olika fabrikat och alltid hittat rätt lösning.

Bygga staket

Lägre staket kräver normalt sett inte bygglov, däremot kan du behöva lov för att bygga högre plank. Fråga byggkontoret i din kommun – och med fördel din granne om staketet ska stå vid en tomtgräns.

Det finns inga genvägar till ett stadigt staket eller ett plank som står pall för väder, vind, husdjur och lekande barn. Vi har stolpskruvar med olika dimensioner på skruvhuvudet och anpassar modellen efter ditt virke. Vilken dimension du behöver på virket beror på staketets höjd, men en vanlig storlek är 70×95 mm till ett 80 cm högt staket och ett stolpmellanrum på 1,8 m. Välj med fördel tryckimpregnerat trä, rostfria skruvar och beslag. När det gäller staketets utformning i övrigt finns alla möjligheter: googla, inspireras av grannarna eller hitta på något eget och unikt. Mät ut var du ska ha ditt staket och markera marken med 1,8 meters mellanrum. Kontakta Stop Digging – vi förankrar alla de stolpskruvar du behöver. Varsågod och bygg!

Bygga förråd

Förråd och komplementbyggnader upp till 30 kvadratmeter, så kallade attefallshus, är generellt bygglovsbefriade men det finns flera kriterier som då måste vara uppfyllda, bland annat kring höjden och hur nära tomtgränsen de får byggas. Kontrollera alltid med det kommunala byggkontoret!

Ett enkelt förråd kan byggas på en altanliknande grund eller bjälklag där det allmänna rådet är en plint per 1,5 meter. Då passar Stop Diggings balkskruv ypperligt, läs gärna mer i beskrivningen kring altanbyggen. I de fall attefallshuset eller förrådet är prefabricerat kan andra slags infästningar komma i fråga, exempelvis vår adapterskruv. Enklare förrådsbyggnader, till exempel cykelskjul som ligger i marknivå med plattor som golv, byggs med fördel på våra stolpskruvar. Kontakta Stop Digging för att få en rekommendation och en kostnadsberäkning!

Bygga carport

En carport är ett bra alternativ till garage när du vill skydda din bil, det är enklare och billigare att bygga och i många fall enklare att få bygglov för. Utforma carporten i en stil som matchar ditt hus och glöm inte att installera el till motorvärmaren eller laddningen. Snåla inte med måtten och passa gärna på att bygga ett förråd i bortre delen, förvaring får man aldrig för mycket av. Tänk också på att dimensionera konstruktionen för att tåla vindlaster och eventuell snölast i din snözon.

Carportens stabilitet är a och o – vilket gör markskruv till det optimala markfundamentet. Beroende på byggets storlek och utformning krävs olika många markskruvar, men en skruv klarar samma eller större belastning som en betongplint. Carportens konstruktion kan förstås också variera, men vanligen passar vår stolpskruv eller balkskruv bäst för ändamålet. Kontakta Stop Digging för en konsultation.

Bygga fritidshus

Fritidshus och sommarstugor kommer i alla modeller och storlekar. Många hustillverkare erbjuder nyckelfärdiga fritidshus och stugor med olika utrustningsnivå, andra leverantörer erbjuder byggsatser och givetvis bygger många i lösvirke. Boverket har byggregler även för fritidshus men de är något lägre ställda än för permanenta bostäder. Bygglov krävs dock alltid.

Tomtmarken där fritidshus byggs ligger ofta lite avsides och markförhållandena kan vara komplicerade. Då kan markskruven ofta vara att föredra som markfundament framför betongplintar som kan vara svåra att gräva ner. Vi hanterar vant alla slags jordtyper och terränger, och våra maskiner kan användas även där det är brant eller svårtillgängligt. Vilken av våra olika skruvmodeller som används beror på fritidshusets konstruktion men balkskruven eller adapterskruven brukar vara lämpligast. Vi har lång erfarenhet av att skruva stabila grunder till fritidshus i vitt skilda miljöer och hjälper dig gärna redan i planeringsstadiet när du valt konstruktion, anlitat en arkitekt eller valt en husleverantör.

Kontakta Stop Digging för en konsultation.

Bygg direkt på monterade markskruvar

Play Video
SE HUR DET GICK TILL NÄR ROBIN BYGGDE ALTAN

Några vanliga frågor om våra markskruvar

Kan jag montera skruven själv?

Nej, vi levererar och monterar skruven åt dig.

Vad händer om jag stöter på en sten?

Vi använder våra speciellt framtagna verktyg som tar hand om de flesta eventuella hinder i marken.

Vad kostar det?

Det finns flera faktorer som avgör hur många och vilken typ av markskruvar du behöver. Läs mer om hur vi beräknar pris på markskruv.

Hur funkar markskruv?

Byggen utomhus behöver förankras i marken för att stå stadigt. En grund kan byggas på olika sätt: du kan gjuta en betongplatta, gräva ner eller gjuta betongplintar – eller använda markskruv.

Markskruv passar till små projekt som att bygga trädäck, staket eller fästa en gungställning, men också till större byggen som attefallshus, förråd, carportar och uterum.

Markskruven fungerar på samma sätt som en betongplint: den tåler tung belastning och du fäster bärlinor, stolpar eller rör i skruvarnas fästen. Våra markskruvar finns i flera modeller för att passa alla slags uppdrag och underlag. Vi placerar skruvarna efter din ritning – sedan är det bara att börja bygga!

expectedLife

Det snabba, enkla och smarta valet

Krångla inte till det. Med markskruv slipper du det dryga grävandet och kan lägga energi på själva bygget.

Vi installerar markskruvarna åt dig. Monteringen går snabbt och enkelt, vi anpassar skruvens dimensioner utifrån markens förutsättningar, och grunden till ett medelstort trädäck är klar på några timmar. Vår utrustning är lätt och smidig, våra maskiner gör inga spår i din trädgård och monteringen trasar inte sönder din gräsmatta, plattsättning eller asfalt mer än där själva skruven sätts.

Våra jordskruvar ska inte förväxlas med enklare jordankare eller skruvplintar från bygghandeln som du själv skruvar på plats, vi säljer enbart färdiga byggrunder – monterade skruvar – med en förväntad livslängd på minst 100 år*.

*Stop Digging anger en uppskattad minsta livslängd för sina markskruvar. Värdet speglar det antal år en installerad skruv förväntas uppfylla sitt tekniska syfte under normala förutsättningar – och är baserat på flerårig erfarenhet och forskning.

MARKSKRUV PRIS

Vad kostar en grund med markskruv?

Det finns flera faktorer som avgör hur många och vilken typ av markskruvar du behöver. Kontakta oss för att få en uppskattning av vad installerade markskruvar till ditt unika projekt kostar. Vi hjälper dig att räkna på det.

PriserKONTAKTA OSS