KLARA, FÄRDIGA, BYGG!

Hur funkar markskruv?

Byggen utomhus behöver förankras i marken för att stå stadigt. En grund kan byggas på olika sätt: du kan gjuta en betongplatta, gräva ner eller gjuta betongplintar – eller använda markskruv. Markskruv passar till små projekt som att bygga trädäck, staket eller fästa en gungställning, men också till större byggen som attefallshus, förråd, carportar och uterum.

Markskruven fungerar på samma sätt som en betongplint: den tåler tung belastning och du fäster bärlinor, stolpar eller rör i skruvarnas fästen. Våra markskruvar finns i flera modeller för att passa alla slags uppdrag och underlag. Våra montörer placerar skruvarna efter din ritning – sedan är det bara att börja bygga!

Några exempel på markskruvade byggen:

B
Trädäck
A
Attefallshus
F
Staket
H
Pergola
G
Carport

Några exempel på markskruvade byggen:

B
A
F
Trädäck
Attefallshus
Staket
H
G
Pergola
Carport

SPARA TID OCH ARBETE –

GRUNDA MED MARKSKRUV

SPARA TID OCH

ARBETE – GRUNDA

MED MARKSKRUV

25yearbadge
En j*kla sten precis där du behövde ha en plint, känns det igen? Med markskruv slipper du det dryga grävandet och kan lägga energi på det roliga.

Våra montörer förankrar markskruvarna åt dig. Monteringen går snabbt och enkelt, grunden till ett mellanstort trädäck är klar på några timmar. Marken förborras för varje skruv för att försäkra bästa möjliga fäste oavsett vad det är för slags mark. Vår utrustning är lätt och smidig, våra maskiner gör inga spår i din trädgård och monteringen trasar inte sönder din gräsmatta, plattsättning eller asfalt mer än där själva skruven sätts. Våra jordskruvar ska inte förväxlas med enklare jordankare eller skruvplintar från bygghandeln som du själv skruvar på plats, vi säljer enbart färdiga byggfundament – monterade skruvar – med 25 års garanti.

25yearbadge
b X Y
Enkelt, snabbt, monterat och klart Fungerar i all slags mark: matJORD, sandjord, sten eller lera En betongplint släpper ut 50% mer koldioxid än en markskruv
linje linje linje
Fördel markskruv
1. Vi monterar markskruv i hela landet året runt, även vid tjäle. 2. Tål tufft klimat utan att rosta: 4mm varmgalvat stål gör jobbet. 3. Du mäter som vanligt – skruvarnas fästen har svenska standardmått.
4. Förstör inte marken runt omkring (som grävning gör). 5. Noggrant testade för drag, tryck och belastning. 6. ISO-certifierade och CE-märkta.
25yearbadge
b
Enkelt, snabbt, monterat och klart
linje
X
Fungerar i all slags mark: matJORD, sandjord, sten eller lera
linje
Y
En betongplint släpper ut 50% mer koldioxid än en markskruv
linje
Fördel markskruv
1. Vi monterar markskruv i hela landet året runt, även vid tjäle. 2. Tål tufft klimat utan att rosta: 4mm varmgalvat stål gör jobbet.
3. Du mäter som vanligt – skruvarnas fästen har svenska standardmått. 4. Förstör inte marken runt omkring (som grävning gör).
5. Noggrant testade för drag, tryck och belastning. 6. ISO-certifierade och CE-märkta.
VANLIGA FRÅGOR

Markskruv hur, var,
när? Här får du svar.

Varje byggprojekt har unika förutsättningar men våra markskruvar är mångsidiga och gör det möjligt att stabilt förankra stort som smått. Hittar du inte svaret på din fråga här, tvekan inte att kontakta oss!

01 Markskruv varför?

Jordskruv från Stop Digging ger en stabil markförankring som sparar tid och pengar.Markskruv gör ditt bygge enklare: du slipper köpa tunga plintar eller säckar med betong, lägga många, slitsamma timmar på att gräva stora hål i din trädgård och svära över svårigheterna att rikta in alla stolpskor. Gjuter du måste du dessutom invänta härdningen. Markskruvarna kan monteras året runt, även i tjäle, och fungerar i de allra flesta jordmåner. Monteringen går snabbt och du kan börja bygga direkt.
 En markskruv från Stop Digging ska inte förväxlas med de jordankare och stolpfundament du hittar hos Jula, Byggmax, Biltema, Hornbach, Bauhaus och andra byggvarubutiker. Stop Diggings innovativa markskruvar levereras alltid komplett installerade av våra auktoriserade montörer.

02 Markskruv när?

Markskruv kan användas i de flesta slags byggen. Ett fundament av jordskruv passar till din altan, pergola, friggebod, lekstuga, carport, ditt uterum, vinterträdgård, växthus, hönshus och mycket mer. Vi har fyra olika skruvmodeller – adapterskruv, rörskruv, stolpskruv, balkskruv – i flera längder och dimensioner för att möta alla behov och förutsättningar. Dessutom har vi ett välutvecklat sortiment av applikationer för olika typer av specialmontage, exempelvis flaggstänger eller solcellsanläggningar. Vi har smarta lösningar och mängder av möjligheter för specifika projekt, har du idén har vi markskruven!

03 Markskruv hur djupt?

Hur djupt markskruvarna behöver förankras beror på belastningen och rådande markförhållanden. Vi har skruvar i längder från 580 mm till 2500 mm för att kunna skapa stabila markfundament i de flesta underlag och byggprojekt. Våra erfarna montörer väljer rätt skruv till varje projekt och plats.

04 Markskruv hur tätt?

Hur många markskruvar du behöver beror på byggprojektets storlek och belastning. En vanlig rekommendation för altaner är att montera stödjepunkter – skruvar – med 2 meters mellanrum när bärlinans dimension är minst 45×170 mm. För en altan på exempelvis 4×8 meter skulle det innebära 15 markskruvar. Testa vår prisräknare för att få fram ett uppskattat antal för ditt bygge!

05 Hur lång markskruv?

Hur lång markskruv du behöver varierar beror på markförhållande, belastning och förstås vad det är för typ av projekt. Vi har fyra olika grundmodeller – adapterskruv, rörskruv, stolpskruv, balkskruv – i flera längder för att möta alla behov och förutsättningar. Dessutom finns ett välutvecklat sortiment av applikationer för olika typer av specialmontage, exempelvis flaggstänger eller solcellsanläggningar. Alla våra jordskruvar är gjorda för vårt nordiska klimat med mått anpassade för svensk byggstandard.

06 Markskruv stenig mark?

Vi förborrar alltid ett pilothål innan vi monterar jordskruven. Mindre stenar eller grus trycks undan av förborrningen, medelstora stenar spräcks. Vi har olika lösningar beroende på situationen som uppstår, våra auktoriserade montörer har mycket utbildning och lång erfarenhet av att lösa problem.

Finns det berg där du ska bygga kan våra montörer borra hål i berget och förankra med en dubb eller stolpsko i stål. Om ditt bygge, exempelvis ett trädäck, delvis ligger över berg kan vi hjälpa dig att sätta dubb i berget – och markskruv där det inte är berg. I nyschaktad mark behöver vi ta hänsyn till eventuella marksättningar för att kunna utföra ett bra och stabilt montage av markskruv.

07 Markskruv tjäle?

Vi kan montera markskruv året runt, även vid tjäle. Våra jordskruvar är specialutvecklade för att klara tuffa förhållanden och vårt nordiska klimat. Vill du veta mer? Fråga gärna din lokala montör som har god områdeskännedom och referensobjekt.

08 Markskruv lutande mark?

Självklart! Våra markskruvar fungerar utmärkt i branta sluttningar där du vill förankra till exempel en trappa, bygga en terrass eller montera en klätterställning. Stop Diggings skruvmodeller finns i olika längder och tillsammans med våra applikationer, bland annat plattor och L-stöd, kan vi utföra många slags specialmontage.

09 Markskruv sättningar?

På samma sätt som betongplinten kan markskruven påverkas av sättningar i marken, men våra markskruvar av stål påverkas generellt inte av tjäle. I nyschaktad mark behöver vi ta extra hänsyn till detta för att kunna utföra ett bra och stabilt montage av markskruv, exempelvis genom att välja en längre skruv.

10 Markskruv beräkna mått?

Du kan använda samma beräkningar som till en betongplint. Våra markskruvar är en fullgod ersättning på alla sätt. Våra stolpskor och infästningar följer svensk byggstandard så använd normala cc-mått och beräkna spännvidd och hållfasthet som för betongplintar. När det gäller större projekt och laster rekommenderar vi alltid att ett dragtest utförs av oss för att säkerställa att vi använder rätt bärighet på jordskruven.

11 Markskruv belastning?

Alla våra jordskruvar är noggrant testade och specifikationer finns framtagna gällande drag, tryck och horisontell belastning, läs mer om våra skruvar här. Dessa beräkningar är gjorda i normal åkermark och kan ändras av olika markförhållanden. För att säkerställa lokala värden kan vi utföra ett dragtest.

Våra jordskruvar av stål är specialutvecklade och anpassade för vårt nordiska klimat gällande godstjocklek och ytbeläggning. Alla våra jordskruvar är varmgalvaniserade enligt ISO 1461. Samtliga produkter är CE-märkta och produktionsanläggningarna är certifierade enligt IS0 9001.

12 Markskruv pris?

Vi erbjuder ett fast pris per monterad markskruv. Våra priser varierar dock beroende på vilken jordskruv du behöver använda och var i landet du befinner dig. Testa vår prisräknare här för att få fram en prisindikation för ditt bygge!

Vårt koncept är en helhetslösning: skruv i mark. En markskruv från Stop Digging ska inte förväxlas med jordankare och stolpfundament du hittar hos Jula, Biltema, Hornbach, Bauhaus och andra byggvarubutiker. Stop Diggings innovativa markskruvar levereras alltid komplett installerade av våra certifierade montörer. Kontakta din lokala montör för en offert.

VANLIGA FRÅGOR

Markskruv hur, var,
när? Här får du svar.

Varje byggprojekt har unika förutsättningar men våra markskruvar är mångsidiga och gör det möjligt att stabilt förankra stort som smått. Hittar du inte svaret på din fråga här, tvekan inte att kontakta oss!

01 Markskruv varför?

Jordskruv från Sluta Gräv ger en stabil markförankring som sparar tid och pengar.Markskruv gör ditt bygge enklare: du slipper köpa tunga plintar eller säckar med betong, lägga många, slitsamma timmar på att gräva stora hål i din trädgård och svära över svårigheterna att rikta in alla stolpskor. Gjuter du måste du dessutom invänta härdningen. Markskruvarna kan monteras året runt, även i tjäle, och fungerar i de allra flesta jordmåner. Monteringen går snabbt och du kan börja bygga direkt.
 En markskruv från Sluta Gräv ska inte förväxlas med de jordankare och stolpfundament du hittar hos Jula, Byggmax, Biltema, Hornbach, Bauhaus och andra byggvarubutiker. Sluta Grävs innovativa markskruvar levereras alltid komplett installerade av våra auktoriserade montörer.

02 Markskruv när?

Markskruv kan användas i de flesta slags byggen. Ett fundament av jordskruv passar till din altan, pergola, friggebod, lekstuga, carport, ditt uterum, vinterträdgård, växthus, hönshus och mycket mer. Vi har fyra olika skruvmodeller – adapterskruv, rörskruv, stolpskruv, balkskruv – i flera längder och dimensioner för att möta alla behov och förutsättningar. Dessutom har vi ett välutvecklat sortiment av applikationer för olika typer av specialmontage, exempelvis flaggstänger eller solcellsanläggningar. Vi har smarta lösningar och mängder av möjligheter för specifika projekt, har du idén har vi markskruven!

03 Markskruv hur djupt?

Hur djupt markskruvarna behöver förankras beror på belastningen och rådande markförhållanden. Vi har skruvar i längder från 580 mm till 2500 mm för att kunna skapa stabila markfundament i de flesta underlag och byggprojekt. Våra erfarna montörer väljer rätt skruv till varje projekt och plats.

04 Markskruv hur tätt?

Hur många markskruvar du behöver beror på byggprojektets storlek och belastning. En vanlig rekommendation för altaner är att montera stödjepunkter – skruvar – med 2 meters mellanrum när bärlinans dimension är minst 45×170 mm. För en altan på exempelvis 4×8 meter skulle det innebära 15 markskruvar. Testa vår prisräknare för att få fram ett uppskattat antal för ditt bygge!

05 Hur lång markskruv?

Hur lång markskruv du behöver varierar beror på markförhållande, belastning och förstås vad det är för typ av projekt. Vi har fyra olika grundmodeller – adapterskruv, rörskruv, stolpskruv, balkskruv – i flera längder för att möta alla behov och förutsättningar. Dessutom finns ett välutvecklat sortiment av applikationer för olika typer av specialmontage, exempelvis flaggstänger eller solcellsanläggningar. Alla våra jordskruvar är gjorda för vårt nordiska klimat med mått anpassade för svensk byggstandard.

06 Markskruv stenig mark?

Vi förborrar alltid ett pilothål innan vi monterar jordskruven. Mindre stenar eller grus trycks undan av förborrningen, medelstora stenar spräcks. Vi har olika lösningar beroende på situationen som uppstår, våra auktoriserade montörer har mycket utbildning och lång erfarenhet av att lösa problem.

Finns det berg där du ska bygga kan våra montörer borra hål i berget och förankra med en dubb eller stolpsko i stål. Om ditt bygge, exempelvis ett trädäck, delvis ligger över berg kan vi hjälpa dig att sätta dubb i berget – och markskruv där det inte är berg. I nyschaktad mark behöver vi ta hänsyn till eventuella marksättningar för att kunna utföra ett bra och stabilt montage av markskruv.

07 Markskruv tjäle?

Vi kan montera markskruv året runt, även vid tjäle. Våra jordskruvar är specialutvecklade för att klara tuffa förhållanden och vårt nordiska klimat. Vill du veta mer? Fråga gärna din lokala montör som har god områdeskännedom och referensobjekt.

08 Markskruv lutande mark?

Självklart! Våra markskruvar fungerar utmärkt i branta sluttningar där du vill förankra till exempel en trappa, bygga en terrass eller montera en klätterställning. Sluta Grävs skruvmodeller finns i olika längder och tillsammans med våra applikationer, bland annat plattor och L-stöd, kan vi utföra många slags specialmontage.

09 Markskruv sättningar?

På samma sätt som betongplinten kan markskruven påverkas av sättningar i marken, men våra markskruvar av stål påverkas generellt inte av tjäle. I nyschaktad mark behöver vi ta extra hänsyn till detta för att kunna utföra ett bra och stabilt montage av markskruv, exempelvis genom att välja en längre skruv.

10 Markskruv beräkna mått?

Du kan använda samma beräkningar som till en betongplint. Våra markskruvar är en fullgod ersättning på alla sätt. Våra stolpskor och infästningar följer svensk byggstandard så använd normala cc-mått och beräkna spännvidd och hållfasthet som för betongplintar. När det gäller större projekt och laster rekommenderar vi alltid att ett dragtest utförs av oss för att säkerställa att vi använder rätt bärighet på jordskruven.

11 Markskruv belastning?

Alla våra jordskruvar är noggrant testade och specifikationer finns framtagna gällande drag, tryck och horisontell belastning, läs mer om våra skruvar här. Dessa beräkningar är gjorda i normal åkermark och kan ändras av olika markförhållanden. För att säkerställa lokala värden kan vi utföra ett dragtest.

Våra jordskruvar av stål är specialutvecklade och anpassade för vårt nordiska klimat gällande godstjocklek och ytbeläggning. Alla våra jordskruvar är varmgalvaniserade enligt ISO 1461. Samtliga produkter är CE-märkta och produktionsanläggningarna är certifierade enligt IS0 9001.

12 Markskruv pris?

Vi erbjuder ett fast pris per monterad markskruv. Våra priser varierar dock beroende på vilken jordskruv du behöver använda och var i landet du befinner dig. Testa vår prisräknare här för att få fram en prisindikation för ditt bygge!

Vårt koncept är en helhetslösning: skruv i mark. En markskruv från Sluta Gräv ska inte förväxlas med jordankare och stolpfundament du hittar hos Jula, Biltema, Hornbach, Bauhaus och andra byggvarubutiker. Sluta Grävs innovativa markskruvar levereras alltid komplett installerade av våra certifierade montörer. Kontakta din lokala montör för en offert.

THE CALCULATOR IS NOT AVAILABLE IN EXPLORER

MARKSKRUV PRIS

Beräkna pris på markskruv till ditt projekt

Det finns flera faktorer som avgör hur många och vilken typ av markskruvar du behöver. Yta, belastning och virkesdimensioner påverkar, liksom markförhållanden där skruvarna ska monteras i. Här kan du räkna på ditt projekt och få en indikation kring priset för ett monterat markfundament av markskruv. Kontakta din lokala montör för att få en fullständig offert.

Vilken typ av bygge planerar du?

Ungefär hur stort är ditt bygge?

Längd m

Bredd m

Vilken typ av bärlina ska du använda?

Vilken typ av reglar ska du använda?


MARKSKRUV PRIS

Beräkna pris på markskruv till ditt projekt

Det finns flera faktorer som avgör hur många och vilken typ av markskruvar du behöver. Yta, belastning och virkesdimensioner påverkar, liksom markförhållanden där skruvarna ska monteras i. Här kan du räkna på ditt projekt och få en indikation kring priset för ett monterat markfundament av markskruv. Kontakta din lokala montör för att få en fullständig offert.

RESULTAT

Byggets storlek: m2
Regelverk:Välj regelverk
Bärlina: Välj bärlina
Antal skruv:

Prisindikation (ex moms):

Prisindikation (ink moms):

Denna beräkning gäller ett fristående trädäck. Kan en bärlina förankras i exempelvis en vägg kan antalet skruvar minskas.

Vilken typ av bygge planerar du?

Ungefär hur stort är ditt bygge?

Längd m

Bredd m

Vilken typ av bärlina ska du använda?

Vilken typ av reglar ska du använda?

MARKSKRUV PRIS

Beräkna pris på markskruv till ditt projekt

Det finns flera faktorer som avgör hur många och vilken typ av markskruvar du behöver. Yta, belastning och virkesdimensioner påverkar, liksom markförhållanden där skruvarna ska monteras i. Här kan du räkna på ditt projekt och få en indikation kring priset för ett monterat markfundament av markskruv. Kontakta din lokala montör för att få en fullständig offert.

RESULTAT

Byggets storlek: m2
Bärlina:Välj bärlina
Antal skruv:

Prisindikation (ex moms):

Prisindikation (ink moms):

Denna beräkning gäller ett fristående trädäck. Kan en bärlina förankras i exempelvis en vägg kan antalet skruvar minskas.

Vilken typ av bygge planerar du?

Ungefär hur stort är ditt bygge?

Längd m

Bredd m

MARKSKRUV PRIS

Beräkna pris på markskruv till ditt projekt

Det finns flera faktorer som avgör hur många och vilken typ av markskruvar du behöver. Yta, belastning och virkesdimensioner påverkar, liksom markförhållanden där skruvarna ska monteras i. Här kan du räkna på ditt projekt och få en indikation kring priset för ett monterat markfundament av markskruv. Kontakta din lokala montör för att få en fullständig offert.

RESULTAT

Byggets storlek: m2
Uppskattad maxvikt :
Antal skruv:

Prisindikation (ex moms):

Prisindikation (ink moms):

Vilken typ av bygge planerar du?

Ungefär hur stort är ditt bygge?

Längd m

Ett staket är upp till 1,2 m och har vanligtvis 2 m mellan stolparna. Det är också möjligt att bygga utan bygglov.

MARKSKRUV PRIS

Beräkna pris på markskruv till ditt projekt

Det finns flera faktorer som avgör hur många och vilken typ av markskruvar du behöver. Yta, belastning och virkesdimensioner påverkar, liksom markförhållanden där skruvarna ska monteras i. Här kan du räkna på ditt projekt och få en indikation kring priset för ett monterat markfundament av markskruv. Kontakta din lokala montör för att få en fullständig offert.

RESULTAT

Antal skruv:

Prisindikation (ex moms):

Prisindikation (ink moms):

Vilken typ av bygge planerar du?

Ungefär hur stort är ditt bygge?

Längd m

Ett plank är tätt byggt och släpper inte igenom vinden, det är upp till 1,8 m högt och har vanligtvis 1,2 m mellan stolparna. Beräkningen avser ett plank för privat bruk, i offentliga miljöer kan andra förutsättningar gälla. Är området extra utsatt för vind kan tillägg behövas.

Ground screw price

Calculate the price of ground screws for your project

There are several factors that determine the type and number of ground screws you require. These include the weight of the finished structure, the size and type of joists or supports it uses, and the type of terrain and soil you are building on. Here you can assess your project’s needs, and get an estimate for installing a ground screw foundation. Contact your local installer for a complete quote.

RESULTAT

Antal skruv:

Prisindikation (ex moms):

Prisindikation (ink moms):

INSPIRATION

Har du idén har vi markskruven

Ett pooldäck i etage, kvarterets snyggaste pergola, en vinterträdgård att njuta av hela året. Sluta Gräv hjälper dig bygga din dröm, snabbt och enkelt.

Här finns vi

Hitta en auktoriserad montör nära dig

Stop Diggings erfarna montörer levererar markfundament i hela landet. Kontakta oss om du har frågor, vill få ett skarpt kostnadsförslag eller boka en installation direkt.

Här finns vi

Hitta en auktoriserad montör nära dig

Stop Diggings erfarna montörer levererar markfundament i hela landet. Kontakta oss om du har frågor, vill få ett skarpt kostnadsförslag eller boka en installation direkt.

KONTAKTA MIG!

Vill du hellre att din lokala montör kontaktar dig, skicka ett meddelande här så återkommer vi inom kort.