Varje bygge förtjänar en stabil grund
– använd markskruv

Markskruv förenklar ditt grundjobb

Markskruv, jordskruv, skruvplint, skruvankare, jordankare, stolpankare, stolpfundament – kärt barn har många namn. Stop Diggings markskruv fungerar på samma sätt som en betongplint, fast bättre.
Du får snabbt ett hållbart och stabilt markfundament på plats som du kan börja använda direkt.

Vår markskruv är det enklaste valet när du till exempel ska bygga trädäck, staket, attefallshus, uterum, carport eller växthus. Stop Digging erbjuder jordskruvar i flera utföranden och längder beroende på vad du ska bygga och hur din mark är beskaffad. När du väljer en grund av skruv i mark slipper du vänta tills betongen härdat, så snart vi satt skruvarna på plats kan du börja bygga. Stop Digging med hjälp av Stop Digging!

groundscrews

Stop Digging!

Stop Digging är ett svenskt företag som har skapat och utvecklat markskruven: en modern och kostnadseffektiv markförankring för såväl stora som små byggprojekt. Vårt koncept är att leverera en helt byggfärdig grund – inte bara skruven utan också monteringen – en tjänst som sparar tid och pengar. Vi monterar markfundament av jordskruv i hela landet, året runt. Stop Diggings professionella montörer tar dig tryggt från ritning till byggstart.

Case studies of building projects with ground screws

Bygga altan

Bygglov för altan behövs generellt inte om den byggs i marknivå, men om den byggs lite högre eller ändrar husets yttre utseende kan bygglov krävas, kolla med byggkontoret i din kommun. Bor du i en bostadsrättsförening bör du stämma av med styrelsen.

Mät ut och markera platsen för din altan så du får en känsla av storleken, tänk efter hur du vill placera möbler, utekök, spabad och andra inslag så du inte gör altanen för liten eller med fel form.
Är det gräsmatta där altanen ska byggas, täck den gärna med markduk och exempelvis singel så att gräs och ogräs inte växer upp mellan trallen.
Altanen behöver markförankras med (i normalfallet) 2 meters mellanrum i alla riktningar – och här är markskruven ditt självklara val. Stop Diggings montör kommer hem till dig och monterar balkskruvar med rätt avstånd och höjd enligt din ritning, sedan är det dags att börja bygga!

När grunden är klar fästs bärlinor av tryckimpregnerat trä i balkskruvarna, gärna med genomgående bult. Virkesdimensionen bör vara minst 45×170 mm för att få tillräcklig bärighet. Bärlinorna bildar nu ett grovt ramverk som sedan bjälklagsreglarna fästs i med skråskruvning eller balkskor och ett centrumavstånd på 600 mm. När bjälklaget är på plats återstår bara det roligaste: att skruva trallen. Färdigt!

Bygga uterum

När du ska bygga skärmtak, ett tak till din uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov, fråga bygglovshandläggaren i din kommun.

Du kan bygga ett uterum av lösvirke och glaspartier men många väljer färdiga byggsatser och det finns en mängd modeller och leverantörer att välja på. Oavsett brukar stommen bestå av stolpar och balkar av limträ – och stommen måste naturligtvis vila på en stabil grund. Markskruv från Stop Digging är en perfekt lösning för uterumsbygget. Beroende på uterummets konstruktion kan såväl vår stolpskruv som balkskruv och adapterskruv passa, i vissa fall kan en kombination av skruvtyper utgöra den optimala grunden. Kontakta din lokala montör för en konsultation och en prisberäkning, vi har genom åren monterat fundament till mängder av uterum och vinterträdgårdar av olika fabrikat och alltid hittat rätt lösning.

Bygga staket

Lägre staket kräver normalt sett inte bygglov, däremot kan du behöva lov för att bygga högre plank. Fråga byggkontoret i din kommun – och med fördel din granne om staketet ska stå i en tomtgräns.

Det finns inga genvägar till ett stadigt staket som står pall för väder, vind, husdjur och lekande barn. Vi har stolpskruvar med olika dimensioner på skruvhuvudet och anpassar modellen efter ditt virke. Vilken dimension du behöver på virket beror på staketets höjd, men en vanlig storlek är 70×95 mm till ett 80 cm högt staket och ett stolpmellanrum på 1,8 m. Välj med fördel tryckimpregnerat trä, rostfria skruvar och beslag. När det gäller staketets utformning i övrigt finns alla möjligheter: googla, inspireras av grannarna eller hitta på något eget och unikt.
Mät ut var du ska ha ditt staket och markera marken med 1,8 meters mellanrum. Ring Stop Digging så kommer vår montör ut och förankrar alla de stolpskruvar du behöver. Varsågod och bygg!

Bygga förråd

Förråd och komplementbyggnader upp till 30 kvadratmeter, så kallade attefallshus, är generellt bygglovsbefriade men det finns flera kriterier som då måste vara uppfyllda, bland annat kring höjden och hur nära tomtgränsen de får byggas. Kontrollera alltid med det kommunala byggkontoret!

Ett enkelt förråd kan byggas på en altanliknande grund eller bjälklag där det allmänna rådet är en plint per 2 meter. Då passar Stop Diggings balkskruv ypperligt, läs gärna mer i beskrivningen kring altanbyggen. I de fall attefallshuset eller förrådet är prefabricerat kan andra slags infästningar komma ifråga, exempelvis vår adapterskruv. Enklare förrådsbyggnader, till exempel cykelskjul som ligger i marknivå med plattor som golv, byggs med fördel på våra stolpskruvar. Kontakta din lokala montör för att få en rekommendation och en kostnadsberäkning!

Bygga carport

En carport är ett bra alternativ till garage när du vill skydda din bil, det är enklare och billigare att bygga och är i många fall enklare att få bygglov för. Utforma carporten i en stil som matchar ditt hus och glöm inte att installera el till motorvärmaren eller laddningen. Snåla inte med måtten och passa gärna på att bygga ett förråd i bortre delen, förvaring får man aldrig för mycket av. Tänk också på att dimensionera konstruktionen för att tåla vindlaster och den beräknade snölasten i din snözon. Din Stop Digging-montör kan hjälpa dig med detta.

Carportens stabilitet är a och o – vilket gör markskruv till det optimala markfundamentet. Beroende på byggets storlek och utformning krävs olika många markskruvar, men en skruv klarar samma belastning som en betongplint. Carportens konstruktion kan förstås också variera, men vanligen passar vår stolpskruv eller balkskruv bäst för ändamålet. Kontakta din lokala montör för en konsultation och en prisberäkning!

Bygga fritidshus

Fritidshus och sommarstugor kommer i alla modeller och storlekar. Många hustillverkare erbjuder nyckelfärdiga fritidshus och stugor med olika utrustningsnivå, andra leverantörer erbjuder byggsatser och givetvis bygger många i lösvirke. Boverket har byggregler även för fritidshus men de är något lägre ställda än för permanenta bostäder. Bygglov krävs dock alltid.

Tomtmarken där fritidshus byggs ligger ofta lite avsides och markförhållandena kan vara komplicerade med stenar, urberg, sandig kustjord eller tung lera. Det gör markskruven till ett oslagbart markfundament framför betongplintar som kan vara svåra att gräva ner. Våra montörer hanterar vant alla slags jordtyper och terränger, och vår maskinella utrustning kan användas även där det är brant eller svårtillgängligt. Vilken av våra olika skruvmodeller som används beror på fritidshusets konstruktion, men balkskruven eller adapterskruven brukar passa bäst. Vi har lång erfarenhet av att skruva stabila grunder till fritidshus i vitt skilda miljöer och hjälper dig gärna redan i planeringsstadiet när du valt konstruktion, anlitat en arkitekt eller valt en husleverantör.

1

Du planerar ditt bygge precis som vanligt: bestämmer mått, gör en ritning, beräknar materialåtgång och åker till bygghandeln. Men låt bli att köpa betongplintar eller papprör och cementbruk – kontakta istället oss på Stop Digging. Vi tar fram en optimal lösning för en grund med våra markskruvar, ger dig ett kostnadsförslag och bokar dag för monteringen.

Vi ger dig trygg förankring

En montör från Stop Digging kommer ut och förankrar jordskruvarna där du behöver dem. Vi förborrar marken för varje skruv för att se till att de får bästa möjliga fäste oavsett underlag och jordmån. Vi gör ofta dragtester för att utvärdera markförhållanden och vid större konstruktioner.
Vår utrustning är smidig och förstör inte din trädgård, vi kan även borra genom asfalt. Monteringen av våra markskruvar går snabbt och du kan börja bygga samma dag!

2

1

Klara, färdiga, bygg!

Du planerar ditt bygge precis som vanligt: bestämmer mått, gör en ritning, beräknar materialåtgång och åker till bygghandeln. Men låt bli att köpa betongplintar eller papprör och cementbruk – kontakta istället oss på Stop Digging. Vi tar fram en optimal lösning för en grund med våra markskruvar, ger dig ett kostnadsförslag och bokar dag för monteringen.

2

Vi ger dig trygg förankring

En montör från Stop Digging kommer ut och förankrar jordskruvarna där du behöver dem. Vi förborrar marken för varje skruv för att se till att de får bästa möjliga fäste oavsett underlag och jordmån. Vi gör ofta dragtester för att utvärdera markförhållanden och vid större konstruktioner.
Vår utrustning är smidig och förstör inte din trädgård, vi kan även borra genom asfalt. Monteringen av våra markskruvar går snabbt och du kan börja bygga samma dag!

En montör från Sluta Gräv kommer ut och förankrar jordskruvarna där du behöver dem. Vi förborrar marken för varje skruv för att se till att de får bästa möjliga fäste oavsett underlag och jordmån. Vi gör ofta dragtester för att utvärdera markförhållanden och vid större konstruktioner.
Vår utrustning är smidig och förstör inte din trädgård, vi kan även borra genom asfalt. Monteringen av våra markskruvar går snabbt och du kan börja bygga samma dag!

Markskruv vs plint –

våra skruvar vinner

varje match

25yearbadge
Markskruvar fungerar som betongplintar, fast bättre. Och pratar vi miljöpåverkan är de betydligt snällare.

Snabba, snygga, lätta, billiga, hållbara, klimatsmarta – välj och vraka! Markskruvens fördelar är många men framförallt handlar det om din tid och arbetsinsats: du slipper frakta och gräva ner tunga betongplintar, gjuta fast dem och vänta tills det härdat. Stop Diggings markskruvar ska inte förväxlas med enklare jordankare från bygghandeln som du själv fäster i marken, våra markskruvar monteras med specialmaskiner av professionella montörer och du kan direkt börja bygga på ett stabilt fundament.

Vi lämnar dessutom 25 års garanti på våra markskruvar!

25yearbadge
b X Y
Enkelt, snabbt, monterat och klart Fungerar i all slags mark: matJORD, sandjord, sten eller lera En betongplint släpper ut 50% mer koldioxid än en markskruv
linje linje linje
FÖRDEL MARKSKRUV
1. Markskruv monteras året runt, även vid tjäle. 4. Tål tufft klimat utan att rosta: 4mm varmgalvat stål gör jobbet. 7. Noggrant testade för drag, tryck och belastning.
2. Infästningar och mått följer svensk byggstandard. 5. Markskruv passar alltid: de finns i flera modeller och längder. 8. Många applikationer för specialmontage.
3. Markskruven kan återvändas – borttagningen ger minimala spår.
 6. Förstör inte marken runt omkring (som grävning gör). 9. ISO-certifierade och CE-märkta.
25yearbadge
b
Enkelt, snabbt, monterat och klart
linje
X
Fungerar i all slags mark: matJORD, sandjord, sten eller lera
linje
Y
En betongplint släpper ut 50% mer koldioxid än en markskruv
linje
FÖRDEL MARKSKRUV
1. Markskruv monteras året runt, även vid tjäle. 6. Tål tufft klimat utan att rosta: 4mm varmgalvat stål gör jobbet.
2. Noggrant testade för drag, tryck och belastning. 7. Infästningar och mått följer svensk byggstandard.
3. Markskruv passar alltid: de finns i flera modeller och längder. 8. Många applikationer för specialmontage.
4. Markskruven kan återvändas – borttagningen ger minimala spår.
 9. Förstör inte marken runt omkring (som grävning gör).
5. ISO-certifierade och CE-märkta.
LÄS MER

Spara tid, pengar och arbete med markskruv

PÅ HEMMAPLAN

Det är viktigt att ha en stabil grund till varje bygge men att gräva ner betongplintar är tungt och slitsamt. Vilken tur att vi erbjuder ett bättre alternativ – plint utan att gräva! Våra markskruvar hjälper dig förverkliga ditt drömprojekt snabbt och enkelt, kanske du vill bygga trädäck, staket, en trappa, en ny entré eller en lekstuga till barnen. Se vad andra har byggt och räkna på din idé.

På bygget

Kunden har alltid rätt – och bråttom. När du väljer att förankra ditt jobb med våra markskruvar sparar du tid och pengar. Vi kan montera skruvar året runt, även på svåråtkomliga platser och i mark som är svårgrävd. Att sätta en grund av skruvar passar särskilt bra på redan hårdgjorda ytor där grävning förstör för mycket. Med markfundament av skruv kan du ta fler uppdrag.

Här finns vi

Hitta din lokala montör

Stop Diggings auktoriserade montörer levererar stabila markfundament av skruv i hela landet. Kontakta oss om du har frågor, vill få ett kostnadsförslag eller boka montering direkt.

Här finns vi

Hitta din lokala montör

Stop Diggings auktoriserade montörer levererar stabila markfundament av skruv i hela landet. Kontakta oss om du har frågor, vill få ett kostnadsförslag eller boka montering direkt.