Skip to main content

Oavsett vad du ska bygga är det viktigt att förankra det i marken, annars kommer det inte att hålla länge. Vi rekommenderar dig att förankra med markskruv eftersom det går snabbt och lätt, samtidigt som det åsamkar marken minimalt med skada.
Markskruven är en utmärkt förankring som kan ersätta betongplintar. Du slipper därmed gräva, gjuta och loda. Vi på Sluta Gräv AB sköter dessutom installationen av markskruven åt dig så att du kan börja bygga direkt.

Passar för både små och stora projekt

Du kan förankra med markskruv oavsett om det är ett litet eller stort projekt som planeras. Om du ska bygga ett attefallshus för förvaring av saker eller som en gäststuga är markskruv perfekt. Då slipper du gjuta en grund, som både är dyrare och mer tidskrävande. Markskruven skruvar vi ner utifrån din ritning för att du ska få ett hållbart och prisvärt resultat.
Om du ska bygga ett trädäck kommer marksruv underlätta för dig. Att förankra trädäcket med våra markskruvar besparar dig grävningsarbete samtidigt som du inte behöver oroa dig över att trädäcket inte är rakt och i lod. Ska du bygga ett staket kan du använda markskruv för att förankra stolpe i mark.

Fördelar med att förankra med markskruv

Alla som har förankrat med betongplintar har troligtvis suckat och stönat över grävningen, speciellt om jorden är stenig. Att behöva gräva upp en jättestor sten är inte en del av planen, men tyvärr någonting som du kan bli tvungen till om du använder plint som förankring. Den största fördelen med markskruv är att du slipper gräva. Du behöver faktiskt inte förankra på egen hand alls.
På Sluta Gräv har vi erfarna montörer över hela landet som kommer till dig och sköter förankringen. För ett mellanstort trädäck tar monteringen enbart några timmar, dessutom kan du börja bygga trädäcket omedelbart. Markskruven behöver inte sätta sig eller härda som betong behöver, utan är stabil och redo direkt efter att den blivit inskruvad.

Förankra fritidshus

Även stora byggnationer som fritidshus kan förankras med hjälp av markskruv. Oftast ligger tomten för ditt fritidshus avsides och kanske på en plats med bergig eller stenig grund, eller på en ler- eller sandgrund. Olika grunder kan av varierande anledningar göra det svårt att gräva ner betongplintar. Markskruvar kan däremot användas vid byggnation på alla typer av mark.
De maskiner vi använder oss av kan också komma åt på avlägsna platser i svår terräng vilket gör att vi kan förankra åt dig i princip överallt. Vi kan komma åt även på branta och svårtillgängliga platser. Vilken markskruv som ska användas beror på vilken typ av fritidshus du ska bygga samt på vilken grund. Våra montörer har lång erfarenhet av att förankra fritidshus av olika konstruktion. Vanligtvis använder vi balkskruvar eller adapterskruvar när det gäller just fritidshus.

Förankra ditt uterum med markskruv

Oavsett om du väljer att bygga ett fristående uterum eller ett som delvis sitter ihop med ditt hus är markskruv en optimal förankring. Du slipper gräva upp din trädgård och om du någon gång skulle vilja riva eller flytta uterummet går det utan att lämna stora spår efter sig. Markskruvar är nämligen så pass hållbara att de går att återanvända, samtidigt som skruvhålen knappt syns efter borttagningen.
Vi väljer markskruv beroende på hur du ska konstruera ditt uterum. Många bygger sina uterum på stolpar och då är stolpskruvar optimala, dock kan även balkskruvar och adapterskruvar fungera när du bygger uterum.

Hur förankrar jag med markskruv från Sluta Gräv?

Du planerar ditt byggprojekt som vanligt innan du kontaktar oss på Sluta Gräv. Vi hjälper dig att hitta en montör i din närhet som så snart som möjligt kan hjälpa dig med förankringsarbetet. Du bestämmer vilka mått du ska ha på bygget, oavsett om det handlar om en carport, ett förråd eller en pergola. Sedan gör du en ritning, antingen på egen hand eller med hjälp av proffs.
När du är klar med den planeringen, kontaktar du oss och ber om ett kostnadsförslag och planering av ditt byggprojekt. Vi bokar också dag för monteringen av dina markskruvar.
Vi förborrar hål i marken innan vi skruvar ner markskruvarna som ska förankra ditt byggprojekt. Förborrningen ger bästa möjliga fäste för skruvarna. Många gånger använder vi oss av dragtester för att kontrollera markförhållandet eller om det handlar om en större konstruktion, som ett fritidshus. Våra borrar kan skruva genom asfalt, dessutom går det snabbt att montera dem och du kan påbörja byggnationen direkt.

Varför ska jag förankra med markskruv istället för plint?

Att välja förankring med markskruv istället för med betongplint besparar dig en massa arbete. Du slipper gräva och gjuta med markskruv. Dessutom kan du inte bygga på betongplintarna direkt efter nedgrävning, vilket du kan med våra markskruvar. Betongplintar kan enbart användas under vår, sommar och höst när det inte är tjäle, medan markskruv kan monteras året runt.
Om du värnar om miljön är markskruven också ett mycket bättre alternativ än betongplinten, eftersom en plint släpper ut en större mängd koldioxid. Markskruvar fungerar precis som betongplintar fast de är smidigare att använda och håller längre. Du får alltid minst 25 års garanti på markskruvar från oss på Sluta Gräv.
Du behöver inte själv tänka på hur långa skruvarna skall vara eller hur tätt de ska sitta, det sköter vi åt dig. Det är mycket tidsbesparande att förankra med markskruv och vi tar alltid hänsyn till vilken typ av grund du ska bygga på. På så sätt kan du lita på ett säkert och stabilt byggprojekt oavsett var du ska bygga.

Att tänka på inför ett byggprojekt

Innan du ska förankra ditt byggprojekt är det viktigt att du kontrollerar om du behöver bygglov. För ett trädäck, uterum eller attefallshus behöver du vanligtvis inte ha bygglov, men för ett fritidshus eller en carport är bygglov standard. När du väl fått klartecken är markskruv optimalt för dig att förankra byggprojektet i marken med. Du bör alltid överväga att förankra med markskruv om du vill ha en stabil förankring, oavsett byggprojekt.