Skip to main content

Markskruv är ett bättre alternativ till betongplintar

Även om det finns olika typer av betongplintar, exempelvis betongplintar med fot eller betongplintar med bottenplatta, är det inte alltid det bästa alternativet. Visst är det en bra markförankring om markarbetet görs ordentligt, men problemet är att det ofta tar lång tid att göra allt förarbete med grävning, gjutning och lodning. Om du istället vill ha en bra förankring, som kräver minimalt med arbete från din sida bör du överväga markskruv. Vi på Sluta Gräv har flera typer av markskruvar för att passa många typer av byggnationer.
När du väljer att köpa våra markskruvar bokar du tid med en av våra montörer som kommer och monterar dem åt dig. De kan monteras året runt, även när det är tjäle och fungerar med de flesta underlagen. Hålen förborras innan skruven monteras för att den ska lämna så lite spår som möjligt vid eventuell borttagning. Dessutom kan markskruven återanvändas om du flyttar eller behöver byta plats på exempelvis ditt förråd.

Våra markskruvar är tillverkade av varmgalvaniserat stål och tål därmed tufft klimat utan någon risk för rost. De är både CE-märkta och ISO-certifierade samtidigt som deras mått följer svensk byggstandard. Alla typer av markskruv du kan välja från oss är testade för såväl drag och belastning. De har också många användningsområden för specialmontage i de fall du är i behov av det.

En markskruv är enklare och mer kostnadseffektiv än en betongplint, samtidigt som den är mer miljövänlig. En markskruv släpper nämligen ut 60% mindre koldioxid än betongplinten.  Sluta Grävs markskruv fungerar precis lika bra som en betongplint men fördelarna med den är långt fler, du kan dessutom börja bygga direkt efter det att monteringen är slutförd.

Betongplintar

I Sverige är det vanligt med betongplintar som byggfundament. Det är relativt enkelt att gjuta en egen betongplint, men nu för tiden skiljer det inte så mycket i pris från att köpa färdiga. Däremot innebär det alltid arbetstid och pengar att gräva för att anlägga en grund med plintar, hur mycket beror på hur marken ser ut.
Det är viktigt att betongplinten når bärfast underlag oavsett vilken mark du ska bygga på. Om jorden består av sten och grus krävs ett djup på 50 till 70 centimeter, vilket är ett vanligt mått på färdiga plintar. I de fall jorden är porös och mullrik behövs ett djupare hål för att plinten ska stå stabilt, då är det också bäst att gjuta dina betongplintar på plats så att de kan måttanpassas. För att betongplintarna ska hålla länge är det viktigt att de når frostfritt djup.
När du har mätt upp storleken på ditt planerade bygge ska du gräva hål till plintarna, lägga lite grus längst ner, sänka ner plintarna och sedan fylla på med jordmassa. Avståndet mellan plintarna bör aldrig överstiga två meter eftersom det då kan påverka konstruktionens bärighet. Plintarnas ovankant måste hamna på samma höjd, varför det är lämpligt att använda ett vattenpass eller laser för att kontrollera att de ligger i våg.

Egengjutna betongplintar är justerbara tills dess att de har torkat, vilket gör det enklare att få dem i våg. För att gjuta egna plintar måste du först gräva hål som är 50 cm djupa med en diameter på 50 cm. Om marken är lös kan en diameter på runt två meter vara nödvändig istället. Efter att du grävt färdigt ska du bottna med 10 cm grus och sedan fylla på med ytterligare 10 cm markisolering. Sedan ska du ställa ett gjutrör i gropen, loda det rakt och fylla upp med jord för att fixera det. Först när allt det är gjort, ska betongen blandas för att sedan hällas i röret. Med en bräda som du för upp och ned i betongen kan du avlägsna de luftbubblor som bildas. Sedan sätts stolpskorna eller plintjärnen mitt i betongen, en bräda läggs tvärs över hålet för att de inte ska sjunka ner och sedan behöver betongen brinna, det vill säga stelna, i ett dygn.

Saker du kan bygga med betongplintar som grund

Betongplintar är lämpliga till många typer av byggnation, beroende på om du väljer färdiga plintar eller att gjuta egna. Du kan till exempel ha en plintgrund till ditt hus, men då är det viktigt att du gör en markundersökning om du är det minsta osäker på marken ditt hus ska stå på. Det är nämligen lite större risk för sättningar när du använder betongplintar, åtminstone om du slarvar med markarbetet. Var därför mycket noggrann med grävningen och förarbetet om du väljer att använda en plintgrund.
Du kan även använda plintar när du ska bygga fritidshus eller attefallshus. Även då bör du tänka på vilken mark det är du ska bygga på. Vid byggnation på bergmark föreligger ingen risk för sättningar, men det är ett kostsamt arbete att förarbeta en berggrund. Om ditt hus är byggt med en plintgrund bör du använda det även till din altan eller tillbyggnad, men det är inte ett måste.
Det är också smidigt att använda betongplintar till staket. Då ska de stå med ca två meters mellanrum och även då är det viktigt att du ser till att de är i våg. Det krävs med andra ord en del förarbete för att slutresultatet ska bli bra.

För- och nackdelar med användning av betongplintar

En fördel med en betongplint är dess förhållandevis låga pris, åtminstone i jämförelse med en gjuten grund, oavsett om du gjuter plinten själv eller köper färdiga. Nackdelen med betongplintar är dock att det kräver en hel del arbete, både när det kommer till markarbetet och på grund av att de är tunga att bära. Det kan även vara svårt att få dem vågräta och det finns en risk att de sätter sig.
En stor nackdel när plinten väl är nedsatt är att den sitter där den sitter, en gjuten betongplint är justerbar med stolpskon eller plintjärnet fram tills dess att den torkat. När du väljer att bygga med betongplintar som markförankring måste du planera ditt bygge innan det blir tjäle i marken, vilket innebär att det inte är ett alternativ att använda under vintern. Dessutom är det svårt att gräva i en viss typ av markunderlag.