Ajattele ympäristöä, käytä maaruuvia!

Kuten useimmat teollisuudenalat, myös rakennusteollisuus muuttuu jatkuvasti. Uusia työkaluja, materiaaleja ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti vastaamaan markkinoiden tarpeisiin. Niin pienet kuin suuretkin toimijat keskittyvät tarjoamaan parempia palveluja kohtuulliseen hintaan. Kaikkien toimijoiden tiedossa on se, että loppujen lopuksi asiakas päättää, miten työ tehdään ja kuka sen tekee.

 

Me Stop Diggingillä olemme työskennelleet yli seitsemän vuotta omien maaruuviemme tuottamisen ja asentamisen parissa. Iloksemme olemme huomanneet tänä aikana myös paljon muutoksia. Nimittäin yhä useammat ihmiset ovat vuosien saatossa huomanneet uusien rakennusmenetelmien tehokkuuden ja ymmärtäneet siten muuttuvien rakennusmarkkinoiden tarjoamien innovaatioiden edut. Maaruuviemme kysyntä on erinomainen esimerkki tästä. Aktiivisten vuosiemme aikana olemme myös nähneet, että pelkästään materiaalikustannukset ja menetelmät eivät määritä rakennusmarkkinoiden kilpailua, vaan siihen vaikuttavat myös ympäristöön liittyvät näkökohdat. Urakoitsijoiden ja rakennusyritysten lisäksi myös lukuisat yksityishenkilöt ovat todella alkaneet miettiä, kuinka kasvava rakennusmateriaalien kysyntä vaikuttaa maailmaan, jossa elämme.

Suurin ei ole aina paras

Betoni on edelleen yleisin rakennusmateriaali, etenkin kun kyseessä ovat monikerroksiset rakennukset ja teollisuuslaitokset. Valitettavasti betoni on myös merkittävä tekijä hiilidioksidipäästöjen synnyssä. Joidenkin lähteiden mukaan peräti 7 % maailman hiilidioksidipäästöistä voi johtua betoniteollisuudesta. Tämä on yli kolminkertainen hiilidioksidin määrä maailmanlaajuiseen ilmailuteollisuuteen verrattuna. Betonimateriaalien valmistuksen täysi lopettaminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista, sillä näillä materiaaleilla on yksinkertaisesti liian monia ilmeisiä etuja. On kuitenkin syytä epäillä, onko betoni todella paras vaihtoehto aivan kaikissa rakennustyypeissä. Kun puhutaan maahan asentamisesta esimerkiksi tankojen, kylttien, terassien tai patioiden muodossa, me Stop Diggingillä olemme sitä mieltä, että useimmissa tapauksissa betoni ei ole kustannustehokas eikä ympäristöystävällinen ratkaisu.

Nopeampi, edullisempi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto

Suosiostaan huolimatta betoni ei ole suinkaan aina se paras vaihtoehto. Piharakennus on nykyisin yksi suosituimmista asuintaloihin toteutetuista lisäyksistä. Piharakennuksen voi rakentaa joko valetun betonilaatan päälle tai erillisten jalustojen, kuten betonipylväiden tai maaruuvien varaan. Betoniperustuksia suunniteltaessa tulisi pitää mielessä, että maaruuveihin verrattuna sen valmistaminen tuottaa jopa yli 1000 % enemmän hiilidioksidia. Tämän lisäksi betonimassa on myös sekoitettava ja kuljetettava työmaalle. Näiden näkökohtien jälkeenkin täytyy vielä muistaa, että betonivalussa on olemassa käytännön (tai paremminkin epäkäytännöllisyyden) näkökulma, sillä betonivalulle pitää rakentaa muotti, sinne pitää asentaa raudoitusteräkset, pinta pitää hiertää sileäksi sekä olosuhteet täytyy optimoida betonin kuivumisen sekä kovettumisen takaamiseksi. Nämä tekijät vaikuttavat niin hintaan kuin perustan pystyttämiseen kuluvaan aikaankin.

Tähän mennessä rakennelmien perustoina runsaasti käytetyillä betonipylväillä on niilläkin enemmän haittoja kuin hyötyjä. Maaruuveihin verrattuna betonielementit päästävät ilmaan valmistuksen aikana noin 50 % enemmän hiilidioksidia. Pylväät on myös kaivettava maan alle, ja niiden korkeus on korjattava. Lisäksi niissä on oltava asianmukainen vedenpoisto. Maaruuvit puolestaan ruuvataan vain suoraan maahan ja niiden korkeus on helposti säädettävissä. Tuloksena on rakennusvalmis perusta tärvelemättä ympäröiviä alueita, ja lähes ilman rahteja.

Monissa tapauksissa ilmastonmuutosta aiheuttaviin ratkaisuihin liittyy muitakin uhrauksia – niin taloudellisia kuin ajankäytöllisiäkin. Mutta niin sen ei tarvitse olla. Kun kyseessä on maahan asentaminen, maaruuvi on ilmastoystävällinen vaihtoehto, joka on lisäksi sekä taloudellisempi että aikaa säästävämpi.

Lopuksi

Kuten me kaikki tiedämme, yksittäinen ihminen voi tehdä vain pienen osan ilmaston hyväksi. Valintamme voi kuitenkin johtaa muutoksiin, jotka ovat merkittäviä tulevaisuudessa. Elämme useimmilla osa-alueilla korkean tuotantovauhdin ja valtavan tarjonnan aikaa. Positiivista tässä on se, että voimme itse valita tuotteet ja palvelut omien prioriteettiemme mukaan.

Olipa priorisoituna sitten aika, ympäristö tai henkilökohtainen talous, haluamme rohkaista kaikkia uudisrakentamista suunnittelevia tutustumaan ajankohtaisiin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin. Kun vaihtoehdoista on parempi käsitys, kasvaa myös todennäköisyys sellaisen lopputuloksen saamiseen, johon voi olla täysin tyytyväinen. Ennen kaikkea näin voi vaikuttaa itse siihen, kuinka työ tulee tehdyksi. Tehtävänämme (kuten muillakin rakennusalan toimijoilla) ei ole pelkästään myydä tuotteita ja palveluja, vaan myös tehdä asiakkaista tyytyväisiä. Tämä on jopa edellytys voidaksemme selviytyä muuttuvalla teollisuudenalalla.